Werkwijze

{

Niemand kan vluchten voor zijn binnenwereld.
Pas als we deze onder ogen komen kan er iets nieuws groeien.
Onbekend

Wat is mijn werkwijze?
Vanaf het eerste moment van contact tot en met de behandeling zijn stappen die we samen zetten!

De eerste stap

Ben ik aan het juiste adres, ligt het voor de hand om een eerste afspraak te maken? Dit zijn belangrijke vragen. Het eerste contact is telefonisch: waarbij ik kan ingaan op je vragen en een eerste inschatting kan maken. Waarbij ik meeneem: wat is belangrijk voor jou in een behandeling en kan ik bieden wat je nodig hebt in overeenstemming met je verwachtingen. Tip: geef aan op welke dagdelen je te bereiken bent.
Naar aanleiding van dit telefonische contact plannen we al dan niet een afspraak.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek (soms zijn er meerdere gesprekken nodig) diepen we uit wat je problemen zijn, welke hulp je wel of niet hebt gehad, de geschiedenis van je klachten, je hulpvraag en meer van wat er nodig is om jouw situatie te verhelderen en optimaal in kaart te brengen.

Ik informeer je over de verschillende behandelmethodieken die ingezet kunnen worden om meer heling, beweging, verandering te krijgen in die klachten die jou vastzetten. Naast de behandelmethodieken bespreken we ook welke vormen van psycho-educatie of trainingen jouw proces kunnen ondersteunen.

Dit alles gebeurt in goed overleg. De vraag of mijn inzichten en voorstellen bij je klikken en of resoneren is belangrijk.
Mensen vragen ook: hoeveel sessies zijn er nodig? Soms zijn een paar sessies afdoende. Soms zijn meerdere sessies nodig voor jouw proces. Ik geef je een indicatie van wat ik denk wat er nodig is.

Als we na de intake tot overeenstemming zijn gekomen dat we verder gaan, leg ik een en ander vast in een behandelplan. Een behandelplan is een korte samenvatting van de wensen, afspraken en de richting voor jouw proces. Het behandelplan helpt ook om tussentijds te evalueren en steeds opnieuw tijdens het proces af te stemmen hoe het gaat en wat er verder nodig is.

Behandeling is een proces

Een proces is niet in beton gegoten. Het vraagt wel om richting en structuur én tegelijkertijd ook meebewegen met wat zich aandient.
Tijdens zo’n proces (of het nu om enkele of meerdere sessies gaat) is het belangrijk dat je tijd neemt en reserveert voor wat je wilt bereiken in jouw ontwikkeling? Wat is echt belangrijk voor je. Een besef van binnenuit, je verlangen waar je het voor doet en waar je naartoe wilt.
Deze innerlijke motivatie maakt het makkelijker om tijd en energie te genereren om klachten of problemen te behandelen. Om tijd te besteden aan bijvoorbeeld het bijhouden van een logboek, het doen van oefeningen of verdiepen in bepaalde thema’s.

Want het doel is dat met je tot nieuwe mogelijkheden komt. Als blokkades worden opgeheven moeten nieuwe patronen of gedachten de kans krijgen zich in jou te verankeren.
Met uiteindelijk als doel: meer verbinding met jouw unieke zijn en het vergroten van levenskwaliteit en levensgeluk.

w
Wil je de eerste stap zetten?
Neem contact op met Janna Beek