Visie

Visie

Mensen zijn zowel boeiend als complex. Lichaam, geest en ziel hebben hun unieke eigenheid en samenhang. Ieder mens is uniek en heeft een eigen verhaal. In mijn benadering heb ik aandacht voor:

  • Lichaam en psyche omdat die elkaar wederzijds beïnvloeden;
  • Geloofs- of spirituele achtergrond die ons vormen; lees meer…
  • Generatie-, familie- en gezinspatronen die ons vormen.
  • Innerlijke blokkades, die door pijnlijke gebeurtenissen zijn ontstaan en zich ‘vast zetten’ en onbewust het denken, voelen en of handelen nog  bepalen;
  • Pijnlijke ervaringen opgedaan in de pre-verbale fase (vanaf de baarmoedertijd) die ook van invloed  zijn op het niet-welbevinden. In de eerste drie jaren van het leven – hoewel we er nog geen taal voor hadden – zijn deze ervaringen wel opgeslagen in het lichaamsgeheugen;
  • Zwangerschappen en bevallingen die door vrouwen als traumatisch zijn ervaren;
  • Educatie, omdat nieuwe inzichten ons innerlijke motiveert om in beweging te komen;
  • Creatieve vormen omdat creatieve uitingen helend zijn.

Tenslotte: Ieder mens heeft een verlangen  om te groeien. We beschikken over een enorm potentieel (vergelijkbaar met een zaad waar graan uitgroeit) , innerlijke veerkracht en (zelf)helend vermogen.