Privacybeleid

{

Als je je voorstelt dat de wereld luistert, schrijf je nooit een regel. Daarom is privacy zo belangrijk.

Erica Jong, Amerikaans auteur

In het kader van de behandeling verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met jouw gegevens omga.

Gebruik van jouw persoonsgegevens
Ik bewaar uitsluitend die persoonsgegevens die jij hebt verstrekt aan mij, bijvoorbeeld via de website, email en app. En die voor het gegevensformulier zijn gevraagd.

Voor het opmaken van de zorgnota , staan die gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd om de nota te kunnen declareren:
Je naam, adres en woonplaats
Je geboortedatum
De naam van je zorgverzekering en je relatienummer
De datum van behandelingen
De kosten van het consult
Een korte omschrijving van de behandeling ‘integratieve pryshotherapie, inclusief prestatiecode zoals de zorgverzekeraars deze hebben opgesteld: prestatiecode 24511

Verklaring van persoonsgegevens aan derden
Vanuit mijn praktijk verstrek ik geen gegevens aan anderen: bijvoorbeeld zorginstanties, of (zorg)verzekeraars. Indien gewenst kan informatie verstrekt worden aan derden (huisarts of arboarts). Dit gebeurt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiligingsmaatregelen
Mijn computer, netwerkverbindingen en correspondentie via website zijn op verschillende manieren beveiligd.

Het onderhoud van de website wordt door één persoon gedaan. Met haar is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Toegang tot je gegevens
Omdat mijn praktijk een eenmanszaak is, heeft niemand anders toegang tot mijn dossiers.

Voor de belastingaangifte werk ik samen met een accountant (geen buro). Met de accountant, die inzage heeft in de bankafschriften, is een verwerkingsovereenkomst getekend.

Bewaartermijn van dossiers
Je volledige dossier wordt gedurende 20 jaar bewaard (vanaf het laatste consult). Dit is conform de WBGO. Wat wordt er bewaard? De behandelingsovereenkomst, privacyverklaring, eventuele brieven van derden en/of vragenlijsten. Dit is Informatie die je ook zelf in je bezit hebt. Van elke sessie maak ik enkele aantekeningen om het proces te kunnen blijven volgen. Deze aantekeningen worden ook bewaard. Deze aantekeningen worden alleen gedeeld als ze samen zijn doorgesproken. Ik verwacht dat je ook zelf aantekeningen maakt van je proces en de sessies.

Trainingen of aankondigingen voor lezingen
Voor trainingen of aankondigingen van activiteiten, zoals lezingen, kan het emailadres gebruikt worden. Hiervoor vraag ik vooraf toestemming.

Janna Beek-Bakker
Praktijk voor psychotherapie en educatie