Methoden en technieken

{

“Ik ben dankbaar dat ik meerdere methodieken heb mogen bestuderen die lichaam, geest en ziel recht doen.
Die mogelijkheden bieden om trauma en diepe emotionele blokkades, juist ook in de hersengebieden die we met praten en gesprekstherapie niet of nauwelijks, kunnen bereiken.”

Janna Beek-Bakker

Psychotherapie

Methodieken staan niet op zichzelf. Ze worden geïntegreerd in een werkwijze die we psychotherapie noemen:

Psychotherapie is een zelfstandig wetenschappelijke discipline met een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Er wordt gewerkt vanuit het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. Naast het werken aan praktische oplossingen wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelfhelende – en probleemoplossende vermogen wordt geactiveerd.

Het criterium is wat helpt en werkt er bij jou en wat is er nodig voor de hulpvraag die jij hebt? Hieronder kun je lezen over de diverse methodieken/benaderingen.

w

Ieder mens is uniek. Het criterium is, wat helpt en werkt er bij jou? Wat past er bij jou?