Psychotherapie en spiritualiteit

{

Je spirituele- en geloofsopvoeding heeft je gevormd. Deze vorming kun je als een zegen ervaren en ook als een worsteling. Wat geloof je, hoe geloof je en hoe geef je dat vorm in je eigen leven ook tijdens je zoektocht naar meer heling.

Hieronder lees je enkele gedachten over de samenhang tussen persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Dit is helder verwoord door Simone Pacot* 

Simone vertelt dat ze in haar leven innerlijke crises doormaakte en zich met problemen in haar leven geconfronteerd zag, waar gebed geen oplossing bleek te kunnen bieden. Ze begreep dit niet en het maakte haar wanhopig. Toen ze een priester ontmoette legde deze haar uit dat als er blokkades in je leven zijn het geen zin heeft op op het niveau van symptomen te werken. Hij raadde haar psychotherapie aan.

Ze zegt: ‘Ik kreeg het gevoel dat er in mij een gebied lag, dat ik nooit betreden en onderzocht had.’

Ze begon de psychologische dimensie van haar leven te ontdekken en omdat ze zich niet goed kon oriënteren in haar geloof, liet ze dat voorlopig buiten beschouwing.

Twee jaar later kwam ze op een conferentie waar ze hoorde over hoe God betrokken is op haar diepste zijn en over innerlijke genezing. Ze krijgt meer zicht op de samenhang tussen de psychologische en de spirituele aspecten van het leven.

Ze schrijft: ‘Het proces van psychotherapie gaf mij de mogelijkheid om me vertrouwd te maken met mijzelf, om in contact te komen met mijn eigen waarheid en om de innerlijke blokkades (problemen) aan het licht te brengen. Het was het begin van een periode, waarin ik mijn leven weer op orde bracht en er zin aan kon geven.’

Over haar geloof schrijft ze: ‘Mijn geloof werd met de dag authentieker, levendiger, dieper geworteld en ook nederiger. Het was in die tijd dat ik ontdekte dat God (Jezus, de Heilige Geest) een levende werkelijkheid is en dat ik mag leren om met Hem samen te werken.’

In mijn praktijk is er ruimte voor jouw zoektocht.

*Simone Pacot auteur van het boek: Tot onze diepste diepten

w
Wil je de eerste stap zetten?
Neem contact op met Janna Beek